De cliënten waarvoor wij een machtiging hebben om van hun aanslagen een elektronische kopie aanslag te ontvangen, krijgen of hebben inmiddels al een aantal brieven ontvangen (een brief per jaar en voor elke belasting/toeslag).

Door de naam wijziging verzend de belastingdienst nieuwe brieven inzake deze machtigingen. Hierdoor kunt u zien welke informatie wij van u ontvangen. Wanneer u NIET wilt dat wij die informatie nog langer ontvangen, dan kunt u het formulier met de scan code naar de belastingdienst zenden.

Bent u akkoord, dan hoeft u niets te doen, de machtiging wordt dan automatisch geactiveerd. Hiermee verschaft u ons informatie waarmee wij u beter van dienst kunnen zijn.