imagescal1Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de salarissen van uw medewerkers. Ondanks dat er al jaren wordt gesproken over lastenverlichting komt dit tot op heden niet echt van de grond. Wij kunnen u als werkgever hierbij helpen en ondersteunen. Op het gebied van salarisverwerking bieden wij een u een compleet pakket dat verder gaat dan het draaien van een salarisspecificatie. In overeenstemming van uw wensen kunnen wij een groot deel van uw administratieve werkgeverstaken overnemen. Hierbij krijgt u een pakket op maat volgens uw eigen wensen. Onze dienstverlening kan o.a. uit de volgende taken bestaan:

  • Het vervaardigen van salarisspecificaties en overzichten
  • Het bewaken van (collectieve) salarisverhogingen
  • Het samenstellen van een elektronisch betaalbestand voor telebankieren
  • Verwerken van personeelsmutaties
  • Uitvoering werknemersverzekeringen
  • Verzorgen van loonaangiften
  • Toepassen afdrachtverminderingen en andere fiscaal toelaatbare regelingen
  • Opstellen jaaropgaven werknemers en jaarrapportages voor overige instellingen
  • Kostprijs berekeningen
  • Opstellen en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

Als klant hebt u de keuze om de salarisspecificaties en overzichten op papier of elektronisch te ontvangen. Evt verzenden wij de specificaties via de post of via de mail naar uw medewerkers.

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het maken van keuzes inzake het afwentelen van risico’s welke u als werkgever loopt. Wij kunnen u adviseren omtrent verzekeringsprodukten welke u hiervoor kunt aanschafen.
Wanneer er problemen zijn kunnen wij u ook bijstaan, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheidsmeldingen, ontslagprocedures, bezwaarschriften en dergelijke.