Trefwoord:

29-07-2021
Regeling NOW-4 gepubliceerd

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft ... lees meer

29-07-2021
Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

In het Burgerlijk Wetboek ... lees meer

29-07-2021
Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Na de invoering van de ... lees meer

29-07-2021
Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

Als een belastingaanslag ... lees meer

22-07-2021
Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belastingheffing is te ... lees meer

22-07-2021
Mededeling verrekening door Belastingdienst

Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft ... lees meer

22-07-2021
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Naast de verplichting om ... lees meer

15-07-2021
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De regeling van het ... lees meer

15-07-2021
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van ... lees meer

15-07-2021
Verplicht eigen risico Zvw 2022

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen ... lees meer

15-07-2021
Steunmaatregel varend erfgoed

Steunmaatregel varend erfgoed

Onderdeel van het ... lees meer

08-07-2021
Publicatie Garantieregeling Evenementen

Publicatie Garantieregeling Evenementen

De staatssecretaris van ... lees meer

08-07-2021
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

De minister van ... lees meer

08-07-2021
Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

De staatssecretaris van ... lees meer

08-07-2021
Wijziging Leidraad Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

Vooruitlopend op een ... lees meer

01-07-2021
Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

De aanvraag tot ... lees meer

01-07-2021
Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

De Rijksdienst voor ... lees meer

01-07-2021
Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

In verband met de ... lees meer

01-07-2021
Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde ... lees meer

01-07-2021
Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Ondernemers met een ... lees meer