Wat moet u meenemen?

 • De aangiftebrief of aangiftebiljet 2017
 • Alle in 2017 ontvangen voorlopige en defintieve aanslagen.
 • De beschikking zorgtoeslag en kindgebondenbudget 2017
 • Indien van toepassing de beschikking huurtoeslag 2017 en de kale huur over 2017
 • Indien van toepassing de beschikking kinderopvangtoeslag + de jaaropgave van de kinderopvang.
 • De jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten.
 • Overzicht van de gemaakte kosten voor evt bijverdiensten
 • In het geval van een eigen woning: De WOZ-beschikking 2017 (waardepeildatum 01-01-2016), Betaalde hypotheek rente en de schuld per 31 december 2017. Bij aan- of verkoop van de woning in het afgelopen jaar alle hiermee verband houdende kosten. oa notarisrekening, afsluitkosten & Provise NHG. Bij verkoop ook de verkoopprijs van uw oude woning en gemaakte verkoopkosten
 • Bank tegoeden / schulden:
  Van alle bankrekeningen het saldo op 1 januari 2017 (ook van de kinderen tot 18 jaar). De bank verstrekt hiervoor vaak een financieel jaaroverzicht (in telebankieren kunt u het financieel jaaroverzicht meestal vinden onder berichten in het internetbankieren).
 • Beleggingen:
  De waardestaat per 1 januari 2017 en de ingehouden dividendbelasting.
 • Giften:
  Aantoonbaar betaalde bedragen aan kerk, instellingen en politieke partijen (ANBI instellingen) of giften aan een steunstichting sociaal belang behartigde instelling (SBBI). Dit zijn bijvoorbeeld muziekverenigingen, sportverenigingen, buurthuizen, ouderverenigingen etc. met minimaal 25 leden.
 • Ziektekosten:
  Kosten en eigenbijdragen van medicijnen, tandartskosten, fysiotherapie, steunzolen, kunstgebit, gehoorapparaat (ondervoorwaarden), voorgeschreven dieet, adoptie, reiskosten artsen bezoek etc.
 • Weekendbezoek gehandicapten 21 jaar of ouder:
  Gereden kilometers om de gehandicapten te halen en brengen en alle dagen dat de gehandicapten in 2017 thuis waren.
 • Studie:
  Kosten gemaakt voor studie op opleiding voor een beroep (excl. reis en verblijfskosten en kosten van computer / tablet).
 • Lijfrente:
  Wanneer u hiernaast ook nog en pensioen heeft, de factor A.(Die hebt u ontvangen van uw pensioenfonds)
 • Alimentatie & onderhoudsbijdrage:
  Ontvangen en betaalde bedragen van/aan ex-partner.